BMI-kalkylator

En Body Mass Index Calculator eller BMI Calculator. Kontrollera ditt BMI nedan!
Erkänt som ett bättre sätt att se om en person är överviktig/underviktig baserat på längd och vikt.
Notera: Noggrannheten kan variera för personer som idrottare, barn, äldre, endomorfa eller ektomorfa ramar.

Vad är BMI

En BMI-kalkylator är ett verktyg som används för att uppskatta en individs kroppsmassaindex (BMI) baserat på deras längd och vikt. BMI är ett mått på kroppsfett baserat på en individs vikt i förhållande till sin längd. Det används ofta som ett screeningverktyg för att identifiera potentiella hälsorisker i samband med fetma och undervikt.

BMI beräknas genom att dividera en individs vikt med deras längd i kvadrat. Det resulterande antalet jämförs sedan med ett standard BMI-diagram för att bestämma individens BMI-kategori, såsom undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma.

Vår BMI-kalkylator är enkel att använda och kräver bara grundläggande information: Din längd och vikt, och vår kalkylator ger dig ett uppskattat BMI.

Det är dock viktigt att notera att BMI-räknare inte alltid är korrekta och bör användas som ett screeningverktyg snarare än ett diagnostiskt verktyg.

När ska man INTE använda BMI?

Här är några exempel på när BMI kanske inte är det bästa verktyget att använda:

  1. Idrottare och kroppsbyggare: BMI tar inte hänsyn till muskelmassa, så individer som är mycket muskulösa kan ha ett högt BMI trots att de inte är överviktiga eller feta.
  2. Äldre individer: BMI kan underskatta kroppsfett hos äldre individer som har förlorat muskelmassa, vilket är en vanlig företeelse med åldrande.
  3. Gravida kvinnor: BMI är inte ett tillförlitligt mått på kroppsfett hos gravida kvinnor eftersom det inte tar hänsyn till fostrets vikt eller den ökade vätske- och blodvolymen under graviditeten.
  4. Barn: BMI-diagram för barn och ungdomar tar hänsyn till ålder och kön samt längd och vikt, men de kanske fortfarande inte är ett korrekt mått på kroppsfett hos växande barn.
  5. Individer med vissa medicinska tillstånd: BMI kanske inte är en tillförlitlig indikator på hälsan hos individer med vissa medicinska tillstånd, såsom de med muskeldystrofi eller de som har genomgått amputationer.

I dessa fall kan andra mått på kroppsfett, såsom hudvecktjocklek, bioelektrisk impedans eller dubbelenergiröntgenabsorptiometri (DXA), vara lämpligare.


Det är alltid bäst att rådgöra med en sjukvårdspersonal för att bestämma den lämpligaste metoden för att bedöma kroppsfett i enskilda fall.

Historien om BMI

Visste du att... BMI (Body Mass Index) utvecklades av Adolphe Quetelet, en belgisk statistiker, astronom och matematiker, i början till mitten av 1800-talet.

Quetelet var intresserad av att utveckla ett enkelt, standardiserat sätt att mäta fetma i populationer.

Han insåg att det inte var tillräckligt att bara mäta kroppsvikten, eftersom längre individer naturligt skulle väga mer än kortare individer, även om de hade samma mängd kroppsfett.

BMI (body mass index) kallas ibland "Quetelet Index" efter dess utvecklare, Adolphe Quetelet

Hur man använder vår BMI-kalkylator

Att använda en BMI-räknare (body mass index) är en enkel och okomplicerad process. Här är stegen att följa:

  1. Ange din längd. Du måste ange din längd i antingen centimeter eller fot och tum, beroende på vilka enheter du använder.
  2. Ange din vikt. Du måste ange din vikt i antingen kilogram eller pund.
  3. När du har angett din längd och vikt klickar du på knappen "Beräkna" för att se ditt BMI.
  4. Granska dina resultat. Ditt BMI kommer att visas på skärmen, tillsammans med en tolkning av vad det betyder. Du kommer också att se din BMI-kategori: underviktig, normalviktig, överviktig eller fetma.

Omvandlingsräknare

Konvertera enkelt enheter, valutor och mer med vårt omfattande utbud av enkla att använda omvandlingsräknare! Här är bara några, se till att du kollar alla andra vi har att erbjuda!

Våra viktkonverteringsverktyg är korrekta, lätta att använda och erbjuder ett brett utbud av enheter.
Få exakta och problemfria längdkonverteringar med vår användar- vänliga och omfattande längdkonverteringsräknare.
Våra temperaturomvandlingsräknare är exakta, enkla att använda och täcker olika temperaturenheter.
Mängder av andra lättanvända konverteringsverktyg!

Utvalda verktyg:

Detta är några av de mest populära räknarna och verktygen på webbplatsen!

Dartkalkylator

Vår dartkalkylator hjälper spelare att beräkna poäng och utcheckningar snabbt och exakt, vilket gör spelet roligare och mer konkurrenskraftigt!

Dartkalkylator

BMI-kalkylator

Vår BMI-kalkylator beräknar snabbt Body Mass Index för att hjälpa användare att förstå sin viktstatus och fatta välgrundade hälsobeslut.

BMI-kalkylator

Online Abacus

Vår Online Abacus är en virtuell version av det traditionella räkneverktyget, designat för att hjälpa barn att lära sig och öva grundläggande matematiska färdigheter.

Online Abacus

Vetenskaplig kalkylator

Vår vetenskapliga kalkylator är ett kraftfullt verktyg som utför komplexa matematiska beräkningar och funktioner.

Vetenskaplig kalkylator

Kalkylatorns historia!

Online-Calculator.com har funnits sedan 2007! Det är lång tid!

Den ursprungliga räknaren uppfanns på 1600-talet av en fransman som heter Blaise Pascal! Han var bara 18 år gammal och ville hjälpa sin pappa att göra sina skatteberäkningar. Följ med oss på räknarens fascinerande historia!

Kalkylatorns historia!