Εδώ είναι ένα καινούργιο! Μια Abacus Online!
Ένας απλός τρόπος για να δείξουμε φυσική τους αριθμούς 1 έως 50
Από την Abacus παρακάτω, για μια επιστημονική ή BMI Calculator. - "Online Υπολογιστής" είναι πάντα διαθέσιμη όταν τη χρειάζεστε.

Η βασική άβακας παρακάτω είναι ένας πολύ απλός τρόπος να δείτε τους αριθμούς 1 έως 50. Αυτό είχε ζητηθεί από μια δασκάλα. Σύντομα θα προστεθεί μερικά νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα άβακας, όπως δείχνουν οι αριθμοί σε εκατοντάδες, δεκάδες, και μονάδες. Επίσης, θα προστεθεί ένα κινέζικο Abacus.

powered by